Referanser

Propellpumper

6 stk propellpumper konstruert for lukket merd. 

Kapasitet 40.000 lpm per pumpe.

TankOx ramme

24 stk PF 200-7 for fire 17,5 m kar

CageOx

6 stk CageOx levert til tre merder. Kapasitet 6 x 70 kg/time. 

Sannsynligvis verdens største rammemonterte oksygendiffusorer.

Prosjekt

Sommeren 2016 satte vi ut to FAI-er (fiskeansamlingsinnretninger) laget av grantreer på hhv 8 og 12 m dybde i Vatnefjorden på Sunnmøre.

Resultatet etter fem år i sjøen er oppsiktsvekkende: treet som ble plassert på 8 m dybde er nå fullstendig overgrodd. Treet som står på 12 m har noe mindre groe, men også her har naturlige organismer etablert seg. Begge treene trekker til seg fisk i forskjellige størrelser.  Les mer om dette interessante prosjektet på www.sjoskog.no