Utstyr for oppdrett

For landanlegg

Propellpumpe

TankOx oksygendiffusor

Plug-and-Play Overvåkings/ alarmutstyr og sensorer

For sjøanlegg

Propellpumpe for merd

Pumpeflåte

Lakseluspumpe

Patentdokument

"Mørerammen Air" 
trykkluftbasert pumpe

"Mørerammen Oxy" oksygendiffusor

Plug-and-Play overvåkings/ alarmutstyr og sensorer

Pufab (Propulsjonsdesign AS) ble stiftet i 2012. 

 I 2014 designet vi propellpumpene for den lukkede merden Aqua Dome.

Idag jobber vi med forskjellig utstyr for land- og sjøbasert oppdrett.