Utstyr for oppdrett

For landanlegg

Propellpumpe

TankOx oksygen-diffusor

Overvåkings/ alarm-utstyr og sensorer

For sjøanlegg

Propellpumpe for merd

Pumpeflåte

Lakseluspumpe

Patentdokument

Oksygenramme

Overvåkings/ alarm-utstyr
og sensorer

Pufab (Propulsjonsdesign AS) ble stiftet i 2012. 

 I 2014 designet vi pumpene for den lukkede merden Aqua Dome.

Idag jobber vi med forskjellig utstyr for land- og sjøbasert oppdrett.